Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vlozeni-generovani-dokument [22/05/2018 14:24]
Jaroslav Štípek
vlozeni-generovani-dokument [20/08/2018 12:18] (aktuální)
ST [Správa složek vzorů dokumentu]
Řádek 34: Řádek 34:
 Vzory dokumentů se v systému ISAK člení na systémové a uživatelské. Vzory dokumentů se v systému ISAK člení na systémové a uživatelské.
  
-Systémové ​vzorx dokumentů jsou využívány ve všech částech systému ISAK (např. faktury, pokdlaní doklady, poštovní sestavy a pod.) uživatelské pak jen v částech týkajících se dokumentů. ​+Systémové ​vzory dokumentů jsou využívány ve všech částech systému ISAK (např. faktury, pokdlaní doklady, poštovní sestavy a pod.) uživatelské pak jen v částech týkajících se dokumentů. ​
  
 Uživatelské složky dokumentů je možné spravovat, zejména přidávat nové složky a podsložky těchto sestav. Tato funkce je důležitá zejména při velém množství vzorů pro přehlednost při jejich výběru. ​ Uživatelské složky dokumentů je možné spravovat, zejména přidávat nové složky a podsložky těchto sestav. Tato funkce je důležitá zejména při velém množství vzorů pro přehlednost při jejich výběru. ​
  • vlozeni-generovani-dokument.txt
  • Poslední úprava: 20/08/2018 12:18
  • autor: ST