Insolvenční rejstřík - ISIR

V systému ISAK je implementována také Kontrola Insolvenčního rejstříku. V Insolvenčním rejstříku jsou kontrolováni všichni Klienti a Účastníci řízení evidovaní na aktivních spisech. Kontrolované subjekty musí být v systému ISAK zadány v souladu s pravidly kontroly Insolvenčního rejstříku. Data v Insolvenčním rejstříku jsou aktualizována automaticky. Je však možné je aktualizovat i ručně.

Princip fungování kontroly v insolvenčním rejstříku

Systém ISAK v insolvenčním rejstříku automaticky kontroluje všechny klienty a účastníky řízení přiřazené k aktivním spisům. Pokud se klient nebo účastník řízení v tomto rejstříku objeví, a jeho insolvenční řízení není skončeno, ISAK bude na tuto skutečnost upozorňovat. V seznamu insolvencí se zobrazují také dlužníci, u kterých bylo již insolvenční řízení ukončeno, a to ještě 30 dnů po skončení daného insolvenčního řízení. U takových záznamů je související informace uvedena za názvem dlužníka.

Na rozdíl od mnoha aplikací, které provádějí kontrolu v ISIR, systém ISAK neprovádí vyplňování webového formuláře ministerstva spravedlnosti, ale je napojen do centrální databáze ISIR-ISAK, která je propojena s databází ISIR ministerstva spravedlnosti. To zajišťuje významně rychlejší kontrolu v insolvenčním rejstříku v případě velkého množství kontrolovaných osob. Dále tento způsob není náchylný na změny provedené na portálu http://isir.justice.cz. V neposlední řadě tento způsob zajišťuje „anonymitu“ přístupu do ISIR – nikdo nemůže zjistit, jaké osoby jste v ISIR vyhledávali.

Kontrola klientů a účastníků řízení v insolvenčním rejstříku

Systém ISAK vám umožňuje definovat, o kterých změnách v insolvenčním rejstříku chcete být informováni .

Všichni klienti a účastníci řízení evidovaní u aktivních spisů jsou v insolvenčním rejstříku kontrolováni automaticky 1x denně (v noci). Ta probíhá na základě správně zadaných následujících dat:

Klienti

a) Právnická osoba musí mít zadáno IČ.

b) Fyzická osoba musí mít zadáno rodné číslo.

Účastníci řízení

a) Právnická osoba musí mít zadáno IČ.

b) Fyzická osoba musí mít zadáno rodné číslo nebo jméno, příjmení a datum narození.

V případě rodného čísla je tedy nutné správně vyplňovat rodné číslo ve formátu xxxxxx/xxxx nebo xxxxxx/xxx.

Účastníci řízení musí být přiřazeni k aktivnímu spisu, jinak nebudou v insolvenčním rejstříku kontrolováni.

V případě, že je klient nebo účastník řízení nalezen v insolvenčním rejstříku a není jeho insolvenční řízení skončeno, je tato informace uváděna:

  • v seznamu insolvencí;
  • v záhlaví klienta (pokud je v insolvenčním řízení);
  • v záhlaví spisu, u kterého je účastník řízení v insolvenčním řízení přiřazený;
  • na úvodní obrazovce dle filtru „Odpovědný uživatel za klienta/spis“ v Přehledu Insolvencí, pokud má uživatel povoleno zobrazení insolvenčního rejstříku;
  • systém umožňuje automatické rozesílání notifikačních e-mailů při změně na e-mail osoby odpovědné za spis nebo na konkrétní e-mail.

Insolvence v hlavním menu a Klient/Insolvence vedou na stejná data – seznam insolvencí, které ISAK v ISIR identifikoval.

Po kliknutí na záznam o evidenci subjektu v insolvenčním rejstříku získáte detailní informace o insolvenčním řízení, včetně přístupu k jednotlivým dokumentům insolvenčního řízení, informaci o správci a původci (soudu) řízení. Dokumenty z insolvenčního spisu si otevřete kliknutím na Zobrazit.

Množství kontrolovaných dat

Počet klientů a účastníků řízení není pro kontrolu v insolvenčním rejstříku nijak omezen. Pouze je třeba počítat s omezením počtu přenesených událostí k jedné kontrolované osobě v rámci jedné aktualizace. Toto omezení je dáno technickými možnostmi a ochranou aktualizačního serveru.

Při jedné aktualizaci se přenese maximálně 300 událostí pro jeden kontrolovaný subjekt.

Pokud tedy zařadíte mezi klienty nebo účastníky řízení osobu, která má dlouhou historii insolvenčního řízení, zobrazí se informace o insolvenčním řízení hned po první aktualizaci, ale kompletní detail průběhu řízení bude k dispozici až po úplné aktualizaci. Pokud potřebujete mít kompletní data ihned k dispozici, využijte ruční spuštění aktualizace vícekrát za sebou kliknutím na volbu Aktualizovat data.

Doporučujeme kontrolovat datum poslední aktualizace insolvenčního rejstříku a pokud nebude aktualizace probíhat automaticky, informovat technickou podporu!

Uživatel, který má oprávnění, může vymazat data příslušného subjektu natažená do ISAKu z ISIR pomocí tlačítka RESETOVAT ZÁZNAM v detailu insolvenčního řízení. Při další aktualizaci (automatické nebo pomocí „Aktualizovat data“) se data načtou znova.

Dále nesledovat

Křížek v přehledu na homepage Insolvenčního rejstříku vám umožní dále nesledovat zvolený subjekt.

Po zvolení této funkce subjekt zmizí ze seznamu v sekci Insolvence i z přehledu na titulní stránce systému. Systém však subjekt v ISIRu dále kontroluje a informace se zobrazuje v záhlaví klienta nebo v záhlaví spisu, pokud se jedná o účastníka řízení evidovaného u spisu.

Insolvenční záznam se nebude zobrazovat pouze uživateli, který si zvolil „nesledovat“. Ostatním uživatelům se záznam bude zobrazovat i nadále.

  • isir.txt
  • Poslední úprava: 03/08/2023 14:13
  • autor: ST