Insolvenční rejstřík - ISIR

V systému ISAK je implementována také Kontrola Insolvenčního rejstříku. V Insolvenčním rejstříku jsou kontrolováni všichni Klienti, Účastníci řízení a Spisy. Kontrolované osoby musí být v systému ISAK zadány v souladu s pravidly kontroly Insolvenčního rejstříku. Data v Insolvenčním rejstříku jsou automaticky aktualizována, je však možné tato data aktualizovat i ručně.

Systém ISAK automaticky kontroluje klienty a účastníky řízení v insolvenčním rejstříku (http://isir.justice.cz). Pokud se klient nebo účastník řízení v tomto rejstříku objeví, a jeho insolvenční řízení není skončeno, ISAK bude na tuto skutečnost upozorňovat na kartě klienta a na úvodní obrazovce (pokud má uživatel povoleno zobrazení insolvenčního rejstříku na úvodní stránce). Po kliknutí na záznam o existenci v insolvenčním rejstříku získáte detailní informace o insolvenčním řízení, včetně přístupu k jednotlivým dokumentům insolvenčního řízení, informaci o správci a původci (soudu) řízení. V seznamu insolvencí se zobrazují také osoby/klienti, u kterých bylo již insolvenční řízení ukončeno, a to ještě 30 dnů po skončení daného insolvenčního řízení. U takových záznamů je související informace uvedena za názvem osoby.

Na rozdíl od mnoha aplikací, které provádějí kontrolu v ISIR, systém ISAK neprovádí vyplňování webového formuláře ministerstva spravedlnosti, ale je napojen do centrální databáze ISIR-ISAK, která je propojena s databází ISIR ministerstva spravedlnosti. To zajišťuje významně rychlejší kontrolu v insolvenčním rejstříku v případě velkého množství kontrolovaných osob. Dále tento způsob není náchylný na změny provedené na portálu http://isir.justice.cz. V neposlední řadě také tento způsob zajišťuje „imunitu“ přístupu do ISIR – nikdo nemůže zjistit, jaké osoby jste v ISIR vyhledávali.

Systém ISAK umožňuje uživatelům definovat, o kterých změnách v insolvenčním rejstříku chtějí být informováni.

Klienti a účastníci řízení jsou v insolvenčním rejstříku kontrolováni automaticky. Každý klient, který je v seznamu klientů, je podrobován kontrole v ISIR. Ta probíhá na základě správně následujících kritérií:

Fyzická osoba musí mít zadáno

a) rodné číslo, nebo

b) jméno, příjmení a datum narození.

V případě rodného čísla je tedy nutné správně vyplňovat rodné číslo ve formátu xxxxxx/xxxx nebo xxxxxx/xxx.

Právnická osoba musí mít zadáno IČ. IČ je možné ověřit v systému ARES, kliknutím na „Najít“ vedle IČ v části zadávání informací o účastníku řízení.

Účastníci řízení musí být přiřazeni k aktivnímu spisu, jinak nebudou v insolvenčním rejstříku kontrolováni.

V případě, že je klient nalezen v insolvenčním rejstříku a není jeho insolvenční řízení skončeno, je tato informace uváděna na kartě klienta v záhlaví. Také jste upozorňováni na úvodní stránce, že klient má záznam v insolvenčním rejstříku.

Kliknutím na vybranou osobu v seznamu se přenesete na záznam této osoby v insolvenčním rejstříku. Z tohoto záznamu je možné přímo zobrazovat dokumenty z insolvenčního spisu kliknutím na Zobrazit.

Počet klientů a účastníků řízení není pro kontrolu v insolvenčním rejstříku nijak omezen. Pouze je třeba počítat s omezením počtu přenesených událostí k jedné kontrolované osobě v rámci jedné aktualizace. Toto omezení je dáno technickými možnostmi a ochranou aktualizačního serveru. Při jedné aktualizaci se přenese maximálně 300 událostí pro jeden kontrolovaný subjekt. Pokud tedy zařadíte mezi klienty nebo účastníky řízení osobu, která má dlouhou historii insolvenčního řízení, zobrazí se informace o insolvenčním řízení hned po první aktualizaci, ale kompletní detail průběhu řízení bude k dispozici až po úplné aktualizaci. Pokud potřebujete mít kompletní data ihned k dispozici, využijte ruční spuštění aktualizace vícekrát za sebou kliknutím na volbu Aktualizovat data.

Doporučujeme kontrolovat datum poslední aktualizace insolvenčního rejstříku a pokud nebude aktualizace probíhat automaticky, informovat technickou podporu!

  • isir.txt
  • Poslední úprava: 17/02/2020 12:47
  • autor: ST