Zálohování dat systému

Velmi důležitou činností při správě každého informačního systému je pravidelné zálohování. Systém ISAK umožňuje provádět ruční, nebo automatické zálohy dat.

Ruční zálohování

Systém ISAK generuje automaticky zálohu systému, kterou ukládá do síťově sdílené složky \\isak\zalohy\ .

Z této složky je nutné zajistit fyzické uložení dat mimo server. V případě, že dojde k chybě na serveru (především jeho jediné mechanické části – harddisku), může dojít ke ztrátě dat. Ze zálohy uložené mimo server je možné data obnovit.

Automatické zálohování

V případě, kdy máte aktivní službu automatického šifrovaného zálohování do datacentra ISAK, jsou tyto zálohy prováděny automaticky. Při tvorbě zálohy je použito šifrování s Vaším tajným kódem, aby data nebyla pro neoprávněnou osobu čitelná. Takto jsou data automaticky přenášena do datacentra ISAK, kde je zajištěna možnost jejich obnovení.

Pozor: Kód pro šifrování nesmíte zapomenout, bez jeho znalosti není možné databázi obnovit a poskytovatelé systému ISAK jej neznají a nemají k němu přístup.

  • zalohovani.txt
  • Poslední úprava: 11/11/2021 15:43
  • autor: VH