Pokladna

Agenda Pokladna umožňuje vedení pokladní knihy s vazbami ke klientům a jejich spisům.

Uživatel systému může v systému ISAK vytvářet neomezené množství pokladen, a to ve všech národních měnách zavedených v systému části Číselné řady pokladen.

V této agendě může uživatel dále zobrazit Podrobný přehled pokladen, Rychlý přehled pokladen a Přidávat nové pokladní doklady.

Při zvolení agendy Pokladna v hlavním menu se zobrazí přehled pohybů v pokladně včetně jejich aktuálního zůstatku. Kliknutím na řádek položky můžete zadaný pohyb v pokladně upravovat. Kliknutím na ikonu MS Word v pravé části je možné vytvořit výdajový nebo příjmový doklad a exportovat jej do MS Word. Kliknutím na ikonu koše je možné doklad smazat (nutné potvrdit v dialogovém okně).

Kliknutím na ikonu MS Word v pravé horní části u volby Přehled je možné vytvořit přehled pokladny a otevřít v MS Word.

Volbou Přehled dokladů získáte přehledné zobrazení pokladny ve zjednodušeném formátu. V této části můžete záznamy pokladny časově omezit a následně otevřít přehled či zobrazené doklady v MS Word. Časového omezení dosáhnete změnou data od - do a kliknutím na Změnit.

Přehled pokladních pohybů ze zadaného časového rozmezí je možné otevřít v MS Word a vytisknout kliknutím na Přehled.DOC v pravé horní části obrazovky.

Všechny zobrazené pokladní doklady je možné otevřít v MS Word a vytisknout kliknutím na Doklady.DOC v pravé horní části obrazovky.

Systém ISAK umožňuje vedení více pokladen se samostatnými číselnými řadami, a to i v různých měnách. Číselné řady pokladen se nastavují v části Nastavení systému.

S výjimkou některých nastavení výchozí pokladny může uživatel upravovat všechna nastavení pokladen - zejména volit jejich názvy, měnu pokladen, prefix (uvozující alfanumerické označení dokladů z pokladen), čísla pokladních příjmových a výdajových dokladů pokladen, rok číselné řady dokladů, počet řádů, na které budou čísla pokladen doplňována a v neposlední řadě osobu odpovědnou za pokladnu.

Novou pokladnu může uživatel přidat kliknutím na Přidat číselník - systém mu nabídne volbu názvu pokladny. Po jejím vyplnění a uložení je možné doplnit další volby pokladny.

Osoba, která má právo spravovat uživatele, nastavuje práva přístupu k jednotlivým pokladnám ve Správě uživatelů.

Po kliknutí na uživatele, u kterého má uživatel v úmyslu nastavit práva k pokladnám, může ve Správě uživatelů v části Pokladny vybranému uživateli přiřazovat dostupné pokladny.

Při pořizování dokladů do pokladny pak uživatel volí, se kterou pokladnou chce pracovat zvolením pokladny z výběrového pole a kliknutím na Změnit. Dále pracuje se zvolenou pokladnou běžným způsobem.

V agendě Pokladna - Všechny výdaje je možné získat přehled o ostatních výdajích evidovaných u spisů jednotlivých klientů. Přehledy je možné časově omezit a dále filtrovat. Přehled je možné dále upravovat ve vygenerované sestavě ve formátu MS Excel.

  • pokladny.txt
  • Poslední úprava: 04/10/2018 11:24
  • autor: ST