Nastavení systému

V případě, že má uživatel přidělena práva k přístupu k nastavení systému, může v této části spravovat řadu základních nastavení najetím na své jméno v levé části horní příkazní lišty.

V této agendě si Vy jako uživatel nastavujete údaje o své osobě a další uživatelská nastavení, jako jsou zobrazované informace na úvodní stránce a údaje o datové schránce. V této části získáte rovněž kód PDA pro připojení svého mobilního zařízení k systému ISAK a certifikát pro zabezpečené připojení k systému (ve verzi CLOUD).

Výchozí agendy v systému

V části Výchozí agendy systému můžete volit, do jaké agendy Vás systém ISAK přesune při kliknutí na:

  • Vyhledání klienta - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaného klienta;
  • Vyhledávání spisů - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaný spis;
  • Oblíbení klienti - tato akce se použije při kliknutí na oblíbeného klienta ze seznamu oblíbených klientů;
  • Seznam posledních spisů - tato akce se použije při kliknutí na spis v seznamu naposledy navštívených spisů (v pravé části obrazovky);
  • Seznam klientů - tato akce se použije při kliknutí na klienta v seznamu klientů;
  • Klient - seznam spisů - tato akce se použije při kliknutí na vybraný spis v seznamu spisů klientů.

Nastavení emailu pro pozvánky - invite

Systém rozesílá pozvánky - invite, na email uvedený v nastavení uživatele v poli e-mail pro pozvánky.

Pokud tento email uživatel uveden nemá, zašle systém invite na systémový email uživatele v jeho nastavení.

V této části se Vám zobrazí zejména údaje o Vašich licenčních podmínkách a kapacitě serverového úložiště.

Tato agenda obsahuje základní nastavení atributů systému.

Volba Evidovat úhrady u faktur umožňuje zobrazení sloupce s úhradami faktur v agendách faktur vydaných a přijatých.

V případě, že je zaškrtnuto Generovat zjednodušené přílohy fa, bude generována zjednodušená forma přílohy k faktuře. Pro bližší informace a nastavení šablony kontaktujte technickou podporu ISAK.

Další z parametrů umožňuje definovat rozvržení štítků při tisku poštovních sestav.

Úkony, které budou označeny jako nefakturovatelné je možné pro účely vnitrofiremního odměňování ocenit náhradou, která se nastavuje v poli Náhrada za nefakturované úkony.

V systému lze rovněž nastavit výši DPH dle platné právní úpravy.

V této agendě je možné omezit dobu, po kterou bude zobrazována Pošta a Úkoly.

V případě, že je zaškrtnuto pole Import souborů - datum vytvoření, budou importované soubory do systému ISAK ukládány ze sdílené složky s datem vytvoření importovaného souboru, nikoliv s datem importu.

Pokud nebyl systém ISAK nastaven poskytovatelem systému dle vyžádaného nastavení číslování spisů, je možné v implicitním nastavení zvolit, že nové spisy se budou číslovat v řadě po klientech. Pokud nebude tato volba uživatelem zaškrtnuta, spisy se budou číslovat v jedné číselné řadě.

V této agendě se definují jednotlivé dostupné prostředky jako např. auta, zasedací místnosti a pod. Využití jednotlivých prostředků je pak sledováno v kalendářích těchto prostředků.

V části Číselné řady můžete administrovat číselné řady vystavených faktur, pokladen, spisů, došlých faktur a dalších agend.

  • nastaveni.txt
  • Poslední úprava: 08/10/2018 07:57
  • autor: ST