Přehledy

V agendě přehledy může uživatel získat přehledy souhrnů informací, který systém ISAK vybírá z ostatních agend systému a umožňuje získávat informace přehlednýám způsobem. V této části naleznete především Přehled spisů, Přehled nabytých právní moci a Přehled provedených konverzí dokumentů.

V horní černé příkazní liště zvolte modul Přehledy. V levém menu klikněte na záložku Přehled spisů. Zobrazí se Vám seznam všech Vámi vedených spisů u všech Vašich klientů. Pokud máte zájem na vyhledání konkrétního spisu, použijte horní filtrační tabulku - zvolte klienta a potvrďte tlačítkem ZMĚNIT. Kliknutím na spis v jakémkoli sloupci se Vám zobrazí Přehledka tohoto vybraného spisu.

V části Přehledy může uživatel získat přehled spisů včetně popisu stavu těchto spisů. Kliknutím na vybraný spis je možné jej otevřít.

Pokud využíváte v systému ISAK modul komplexní správy pohledávek, dozvíte se o tomto modulu více v Manuálu správy pohledávek.

K vyplněným spisovým značkám u jednotlivých spisů systém ISAK automaticky doplňuje datum nabytí právní moci těchto rozhodnutí. V Přehledech se zobrazuje přehled Právních mocí spisů dle jednotlivých spisových značek. V tomto přehledu lze zobrazit seznam spisových značek, u kterých nastala právní moc v zadaném období. V detailu spisové značky lze zvolit, jestli bude u této spisové značky kontrolováno nabytí právní moci pomocí služby InfoSoud.

Systém ISAK umožňuje vedení evidence konverzí dle § 26 z.č. 300/2008 Sb.

  • prehledy.txt
  • Poslední úprava: 02/11/2018 13:09
  • autor: ST