Sklad dokumentů

V systému ISAK je zavedena schránka na dokumenty – Sklad. Hlavní důvodem pro jeho zřízení je potřeba vytvoření dočasného úložiště souborů (dokumentů) pro jejich následné zařazení do jednotlivých agend v systému ISAK. Sklad naleznete v pravém horním rohu (základní, černé lišty) klientského menu systému ISAK.

Výhodou Skladu dokumentů je možnost zasílat do skladu naskenované dokumenty z Vašeho skenovacího zařízení prostřednictvím propojení s definovanou emailovou adresou, nebo sdíleným systémovým diskem. Pro bližší informace ke způsobu zprovoznění této funkce kontaktujte prosím technickou podporu.

Do Skladu můžete vkládat soubory stejným způsobem, jaký se používá při práci s dokumenty v ostatních částech systému ISAK.

To samé platí pro další funkce pro práci s dokumenty, které znáte z jiných částí systému. Soubory ve skladu je možné upravit např. přejmenovat, doplnit jejich popis, apod. Stejně tak je možné připojit dokument přímo ze skladu ke klientovi, spisu a vybrané složce daného spisu. Všechny tyto operace lze dělat prostřednictvím voleb v kontextovém menu dokumentu, které se zobrazí při najetí myší na dokument nebo pomocí funkcí dostupných pro VYBRANÉ DOKUMENTY.

Pro přiřazení dokumentů uložených ve skladu ke konkrétnímu klientovi, spisu a vybrané složce daného spisu můžete využít funkci Upravit v kontextovém menu dokumentu.

V nově otevřeném dialogovém okně Upravit dokument zadejte potřebné volby a potvrďte tlačítkem Uložit. Takto přiložený dokument je po přiložení ze Skladu odebrán.

Význam jednotlivých polí v dialogovém okně Upravit dokument je popsán v kapitole Upravit informace o dokumentu, navíc je zde jen pole Přesunout ke klientovi.

Pokud však chcete přiřadit ke konkrétnímu klientovi, spisu a vybrané složce daného spisu více dokumentů najednou, doporučujeme využít funkcí určených pro hromadnou práci s dokumenty.

Při vytváření nového záznamu doručené pošty (poštovní přeprava), lze přiložit k tomuto záznamu dokument ze skladu. Postup je popsán v kapitole Nový záznam doručené pošty – poštovní přeprava. Takto přiložený dokument je po přiložení ze Skladu odebrán.

Ve skladu lze v uložených dokumentech vyhledávat obdobně jako na spisu. Oprávněný uživatel zde může využít i některé další funkce pro práci s dokumenty v systému ISAK.

  • sklad.txt
  • Poslední úprava: 10/04/2024 09:58
  • autor: madunicka