Základní postupy používané v systému ISAK

V této části jsou popsány základní postupy používané při práci se systémem ISAK, které by Vám měly pomoci v práci se systémem. Tato část manuálu soustřeďuje a seskupuje do podrobných postupů části manuálu potřebné pro dosažení uživatelského cíle, přičemž má zodpovědět zejména následující otázky:

 • Jak se přihlásím do systému?
 • Jak nastavím práva novému uživateli?
 • Jakým způsobem mohu vytvářet skupiny uživatelů se shodnými právy ke spisům?
 • Jakým způsobem mohu vytvářet uživatelsky upravené sestavy faktur a nastavit tyto sestavy k použití při fakturaci vybraných spisů?

V této části jsou popsány prvotní postupy uživatele při zahájení práce se systémem ISAK. Dozvíte se zde, jaká nastavení je nutné zvolit a jak je možné tato nastavení zkontrolovat. Některé z popsaných kroků mohou být v rámci implementace nahrazeny hromadným importem dat (Klienti, Spisy atd.).

Tato část je rozdělena na část pro administrátora a část pro bežného uživatele.

Administrátor

 1. Administrátor je osoba, která má možnost přidělovat a odebírat práva ostatním uživatelům prostřednictvím správy uživatelů. Je to osoba, která má v nastavení zaškrtnuto právo spravovat uživatele.
 2. Zde také začíná nastavení systému. Prostřednictvím správy uživatelů může administrátor:
  1. moderovat práva přístupu uživatelů ke klientům a spisům formou tvorby Skupin práv, které jsou dále využitelné pro administraci práva přístupu k jednotlivým klientům a spisům (při zachování možnosti administrování práv uživatelů jednotlivě);
  2. přidělovat právo přístupu ke všem Klientům a Spisům bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých klientů a spisů tzv. právo Superuser;
  3. pro usnadnění přidělování práv můžete využít šablony práv, které Vám umožní přednastavit uživatelům práva podle předem nastavené šablony;
  4. zadávat hodnoty nákladovosti jednotlivých uživatelů pro účely sledování nákladovosti jednotlivých kauz.
 3. Dalším krokem je nastavení systému, které nebylo zajištěno dodavatelem systému, a kontrola všech systémových nastavení v parametrech systému.
 4. Následuje nastavení parametrů ISIR (Insolvenční rejstřík). Systém ISAK má přednastavenou základní sadu změn, které jsou sledovány - je v zájmu administrátora, aby si upravil seznam stavů, které budou sledovány.
 5. V části Číslené řady administrátor nastavuje číselné řady:
  1. spisů (pravidla pro číslování spisů jsou nastavována dodavatelem systému na základě požadavků administrátora);
  2. Po dokončení těchto nastavení je možné přistoupit k přidání Klientů, pokud nebyli importováni hromadně. V případě, že došlo k hromadnému importu, doporučujeme provést kontrolu importovaných klientů.
 6. Po zadání klientů je možné přejít k práci se Spisy, zejména:
  1. přidávat nové spisy a podspisy, pokud nebyly importovány hromadně;
  2. nastavit parametry spisů;
  3. nastavit účtování spisů, které se bude automaticky používat při fakturaci. V této části se rovněž nastavuje s jakou číselnou řadou bude spis fakturován a jaké formuláře sestav faktur budou při fakturaci spisu používány.
 7. Po zadání klientů a spisů a kontrole nastavení scanovacího zařízení pro scanování dokumentů do Skladu je možné přiřazovat doručenou poštu a odeslanou poštu k jednotlivým klientům a spisům.
 8. Pro započetí práce s pokladnami je nutné v nastavení práv uživatelů jednotlivým uživatelům přiřadit práva přístupu k těmto pokladnám.
 9. V okamžiku, kdy jsou nastaveny parametry účtování jednotlivých spisů a uživatelé zadali odpracovanou dobu, je možné přistoupit k výběru položek k fakturaci ze všech položek k fakturaci, nebo vybrat k fakturaci pouze položky jednoho klienta.

Před započetím práce se systémem ISAK je nutné zadat údaje osobního nastavení uživatele systému. V této části jsou zadány základní informace o uživateli. Jako uživatel si rovněž volíte, které části systému se Vám budou zobrazovat na Vaší Úvodní obrazovce (Nesplněné úkoly, Zprávy z datové schránky, Doručená pošta atd.), stejně jako počet spisů (max. 20), které se Vám budou nabízet v řadě agend systému v pravé části obrazovky pro rychlý přechod k naposledy navštíveným spisům. V této části rovněž zadáváte údaje potřebné pro přihlašování k datové schránce.

Nastavení emailu pro pozvánky - invite

Systém rozesílá pozvánky - invite, na email uvedený v nastavení uživatele v poli e-mail pro pozvánky.

Pokud tento email uživatel uveden nemá, zašle systém invite na systémový email uživatele v jeho nastavení.

Dále si zde máte možnost nastavit zobrazované informace na úvodní stránce a údaje o datové schránce. V této části získáte rovněž kód PDA pro připojení svého mobilního zařízení k systému ISAK.

Výchozí agendy v systému

V části Výchozí agendy systému můžete volit, do jaké agendy Vás systém ISAK přesune při kliknutí na:

 • Vyhledání klienta - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaného klienta;
 • Vyhledávání spisů - tato akce se použije při kliknutí na výsledek vyhledávání, pokud kliknete na vyhledaný spis;
 • Oblíbení klienti - tato akce se použije při kliknutí na oblíbeného klienta ze seznamu oblíbených klientů;
 • Seznam posledních spisů - tato akce se použije při kliknutí na spis v seznamu naposledy navštívených spisů (v pravé části obrazovky);
 • Seznam klientů - tato akce se použije při kliknutí na klienta v seznamu klientů;
 • Klient - seznam spisů - tato akce se použije při kliknutí na vybraný spis v seznamu spisů klientů.

 • zaciname.txt
 • Poslední úprava: 17/02/2020 14:58
 • autor: ST