Správa uživatelů

V části Správa uživatelů je možné administrovat uživatelské údaje, základní uživatelská práva pro přístup k jednotlivým agendám systému a jejich částem, administrovat Skupiny práv uživatelů používané u Klientů a Spisů pro volby přístupu vybraných skupin ke Klientům a Spisům. Dále je zde možné přidělit právo vybraných osob pro přístup do všech spisů tzv. právo Superuser, stejně jako možnost nastavovat hodnoty Nákladovosti jednotlivých uživatelů.

Nastavení uživatelských práv a informací o uživateli

Nastavení uživatelských práv a informací o uživateli lze upravovat pod jménem uživatele v části Správa uživatelů.

Agenda Správa uživatelů slouží k přidávání a editaci uživatelů systému ISAK. Kliknutím na záložku Nový uživatel se zobrazí dialog, ve kterém je možné přidat nového uživatele a definovat jeho základní práva. V této části je možné rovněž volit, které informační tabulky budou zobrazovány na úvodní obrazovce uživatele. V této části se dále nastavují přístupové údaje k datové schránce uživatele.

Kliknutím na zvoleného uživatele v seznamu uživatelů se zobrazí dialog s vybraným uživatelem.

Detail uživatele

Zde je možné uživatelská práva editovat.

tlačítko Převzít spisy – automaticky převede spisy mezi uživateli – odpovědná osoba za spis

tlačítko Převzít úkoly – automaticky převede úkoly mezi uživateli

tlačítko Změnit login/heslo – je popsáno v samostatné kapitole Změna hesla

zatržítko Uživatel aktivní - Pokud je povoleno, může se uživatel přihlásit do systému

pole Titul, jméno, Příjmení, titul – zde vyplňte iniciály uživatele

pole Organizační jednotka – lze využít pro některé tiskové sestavy

pole Evidenční číslo ČAK – využívá se v některých formulářích a tiskových sestavách

pole Zkratka uživatele – využívá se v některých sestavách, při zadávání úkolu přeposláním e-mailu apod.

pole Linka PBX – informace sloužící pro identifikaci uživatele při propojení ISAKu s tel. ústřednou

pole Mobilní telefon – informace sloužící pro identifikaci uživatele dvoufázovém ověřování

pole Telefon – informace sloužící pro identifikaci uživatele při propojení ISAKu s tel. ústřednou

pole Fakturační skupina uživatele – je třeba uživateli přiřadit, pokud při fakturaci využíváme sazby skupin

pole Úvazek – údaj potřebný pro sledování vytíženosti uživatele (úkoly&kalendář)

pole E-mail – využívá se pro tiskové sestavy, formuláře a notifikace

pole E-mail pro pozvánky – využívá se pro automatické posílání událostí zadaných v ISAKu do kalendáře MS Outlook nebo Google

zatržítko Externí uživatel – používá se pro vytvoření uživatelského účtu externího uživatele, který má přístup do dataroomu

zatržítko V seznamech uživatelů – uživatel se zobrazuje/nezobrazuje v seznamech pro výběr uživatele na různých místech v systému

zatržítko Uživatel je advokát – obdobné jako „V seznamech uživatelů“; v některých seznamech se zobrazují jen advokáti

Nastavení práv

Níže je uveden seznam a popis práv rozdělený dle druhu práv.

Globální práva

Adresář Povolí přístup do agendy Adresář
Opravovat čísla dokladů Uživatel smí měnit čísla dokladů (pokladna, spisy, číslo klienta, faktury, pošta apod.)
Nastavení Uživatel má možnost přístupu do nastavení systému
Vybírat ostatní právníky Povolí v přehledech a v zadávání úkonů zobrazit všechny uživatele (jinak vidí uživatel pouze sebe)
Spravovat uživatele Povolí administraci uživatelů a jejich práv
Informovat o založení klienta V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového klienta umožní uživateli získávat informace o založení nového klienta
Insolvence Zda je uživateli dostupná agenda insolvence
Insolvence – reset záznamu Uživateli umožní vymazat data příslušného subjektu natažená do ISAKu z ISIR
Informovat o založení spisu V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového spisu umožní uživateli získávat informace o založení nového spisu
Povolit importy dat Povolí provádět hromadné importy dat (zejména dokumentů) do systému

Document management system - DMS

Mazat nastavení struktury dokumentů Umožňuje pracovat se strukturami dokumentů
Spravovat složky dokumentů Umožní vytvářet vlastní složky v DMS
Spravovat vzory Umožní spravovat vzory dokumentů (faktury / šablony apod.)
Načíst dokumenty všech klientů Umožňuje provést import ze stromové adresářové struktury na sdíleném disku hromadně za všechny klienty
Podepisovat PDF Umožní podepsat dokument zaručeným el. podpisem instalovaným v systému
Načítat dokumenty klientů/spisů Umožňuje provést import ze stromové adresářové struktury na sdíleném disku hromadně za jednotlivé klienty a jejich spisy
Povolit složky offline Povolí udržovat kopie aktuálních verzí dokumentů z vybraných složek v DMS v lokální pracovní stanici uživatele počítače
Spravovat DS klientů Povolí spravovat nastavení datových schránek na klientovi
Umožnit export dokumentů Umožňuje exportovat dokumenty ze systému
Odemykat dokumenty Povolí násilné odemykání dokumentů zamčených pro uživatele v DMS
Požadavek na el. podpis Povolí zaslat požadavek na zaručený elektronický podpis PDF dokumentu - dokument je zařazen do fronty k podpisu oprávněnou osobou

Fakturace

Fakturace Zpřístupní modul fakturace
Mazat faktury Uživatel může mazat vystavené faktury
Rozúčtování spisů na přehledce Zpřístupní zobrazení rozúčtování spisu na přehledce (aktuální částka k fakturaci)
Spravovat řady faktur Uživatel má možnost přidávat a editovat řady faktur v nastavení systému
Umožnit násobnou fakturaci paušálu Uživatel může fakturovat paušální odměnu vícekrát za určené období (zpřístupní editaci data poslední fakturace paušálu v účtování spisu)
Hromadná manipulace s úkony a náklady Umožní uživateli hromadné úkony s úkony a náklady (např. hromadné přesuny zadaných úkonů mezi klienty a spisy)
Korekce úkonů Zpřístupní agendu korekce úkonů před fakturací
Uzavírat fakturační období Právo umožňuje zadat datum před něž systém zablokuje jakékoliv úpravy dat/dokumentů, které mají nějaký vztah k DPH
Faktury v klientovi Povolí zobrazení přehledu vystavených faktur na kartě klienta
Spravovat nákladovost uživatelů Zpřístupní údaje o nákladovosti uživatele
Zobrazit všechny úkony Umožňuje vidět v přehledech úkony všech uživatelů
Nezobrazovat korigované hodiny Restriktivní právo, kdy uživatel nemá možnost vidět stav hodin úkonů po korekci. Právo se uplatní přes všechny agendy systému
Pokladna Zpřístupní modul pokladna
Účtování spisů (ceny) Zpřístupní možnost nastavovat účtování (ceník) spisu

Pošta

Pošta - všichni uživatelé Uživatel uvidí v modulu Pošta poštu všech uživatelů. Pokud právo nemá, vidí pouze svou poštu
Mazat dokumenty v poště Umožní mazat přiložené dokumenty v knize pošty
Pošta - pořizovat záznamy Umožňuje uživateli pořizovat záznamy pošty
Pošta – modul Uživateli zpřístupní modul Pošta
Poštovné Přístup do agendy poštovné v poště
Mazat záznamy pošty Umožní mazat záznamy z knihy pošty

Klienti

Seznam klientů Zpřístupní seznamy klientů a účastníků řízení
Přidávat klienty Povolí přidávání klientů
Spravovat CRM Povolí agendu CRM - nastavování hodnoty pro CRM na Základních informacích klienta
Spravovat práva ke klientům Uživatel s tímto právem má právo spravovat práva přístupu ostatních uživatelů k jednotlivým klientům
Skupiny klientů Umožňuje spravovat skupiny klientů (holdingy)
Editovat klienty Povolí upravovat parametry klientů (Základní nastavení)
Přehledy Umožní přístup do agendy přehledů
Schvalovat zakládání klientů (manager) V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového klienta umožní uživateli schvalovat založení nového klienta
Schvalovat zakládání klientů (partner) V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového klienta umožní uživateli schvalovat založení nového klienta

Spisy

Přidávat spisy Povolí přidávání nových spisů
Vidět skryté spisy Uživatel s tímto právem má možnost vidět skryté spisy
Zpřístupnit Katastr nemovitostí Uživatel s tímto právem má přístupnou volbu Katastr nemovitostí na spisu
Editovat spisy Povolí upravovat základní parametry spisů (parametry spisu)
Spravovat práva ke spisům Uživatel s tímto právem má právo spravovat práva přístupu ostatních uživatelů k jednotlivým spisům
Povolit požadavky ČUZK Uživatel s tímto právem může stahovat data z katastru nemovitostí (placená služba)
Schvalovat zakládání spisů (manager) V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového spisu umožní uživateli schvalovat založení nového spisu
Přesouvat spisy mezi klienty Uživatel může přesouvat spisy mezi jednotlivými klienty
Schvalovat zakládání spisů (partner) V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového spisu umožní uživateli schvalovat založení nového spisu
Schvalovat zakládání spisů (uživatel) V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového spisu umožní uživateli schvalovat založení nového spisu
Povolit archivaci spisu zpětně Pokud nemá uživatel toto právo, může archivovat jen k aktuálnímu datu nebo do budoucna
Povolit duplikaci spisů Uživatel s tímto právem může duplikovat spisy

Úkoly - lhůty

Upravovat úkoly ostatních Umožní opravovat úkoly ostatních uživatelů
Vidět úkoly všech Umožňuje vidět v přehledech úkoly všech uživatelů
Umožnit měnit zamčené úkoly (při nepovolit změnu) Umožňuje uživateli měnit úkoly, na kterých je nastaveno „nepovolit změnu“

Přehledy - Sestavy

Zobrazit přehled procesů Umožní přístup do přehledu procesů v modulu Pohledávky
Konverze Umožní přístup do evidence konverzí dokumentů
Manažerské sestavy Povolí přístup do agendy Manažerské sestavy
Sumarizace práce Umožní uživateli přístup k manažerským přehledům v přehledech úkonů za období
Přehledy ve statistice úkonů (sestavy Umožní uživateli přístup k manažerským přehledům uživatelů a úkonů ve statistice úkonů

Pokladny dostupné pro uživatele – přiřazují se pokladny, do kterých má mít uživatel přístup

Skupiny práv uživatele ke klientovi a spisu – přiřazují se skupiny uživatelů

Úvodní obrazovka – lze nastavit zobrazení uživatele na úvodní obrazovce

Nastavení datové schránky – zde se zadává ID a přístupové údaje datové schránky uživatele a povoluje se uživateli Stahování a Odesílání datových zpráv

Ostatní nastavení – účelové pole pro tiskové sestavy a reporty

Příklad: nastavení práva k pokladnám

Po kliknutí na uživatele, u kterého má uživatel v úmyslu nastavit práva k pokladnám, může ve Správě uživatelů v části Pokladny vybranému uživateli přiřazovat dostupné pokladny.

Po změně uživatelského nastavení je nutné změnu potvrdit tlačítkem Uložit.
Po nastavení hesla v administraci uživatelů bude daný uživatel po přihlášení vyzván ke změně hesla. Při změně hesla nelze použít aktuální heslo! To neplatí pro případ, že v administraci uživatelů změníte heslo uživatele, který změnu provádí.

Superuser

Ve Správě uživatelů lze uživateli přidat právo superuser. Tento uživatel má přístup do všech spisů bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých spisů. Tato osoba tak může napravovat případné chyby při přidělování přístupových práv ke spisům tak, aby nedošlo k situaci, že spis nebude přístupný žádnému uživateli.

Zvláštní právo
Superuser Povolí přístup do všech spisů klienta bez ohledu na nastavení práv spisu (nepřiděluje ostatní práva)

Pracovní skupiny

V agendě Správy uživatelů v části Pracovní skupiny je možné tvořit pracovní skupiny uživatelů, které lze následně využít v jednotlivých agendách systému. Uživatel může být zařazen ve více skupinách.

Novou skupinu vytvoříte prostřednictvím tlačítka NOVÁ SKUPINA.

V dialogovém okně Pracovní skupina vyplňte název skupiny a přiřaďte její členy. Vše potvrďte kliknutím na tlačítko ULOŽIT.

Skupiny práv

V agendě Správy uživatelů v části Skupiny práv je možné tvořit skupiny uživatelů. Uživatel může být zařazen ve více skupinách. K jednotlivým spisům je následně možné v části Práva přístupu ke spisům přiřazovat pozitivní, nebo negativní práva pro zvolenou skupinu.

Práva jednotlivců mají přednost před právy skupiny.

Skupina práv Uživatelé (výchozí) - při implementaci systému lze zvolit, zda tuto skupinu lze uživateli odebrat či nikoliv. Při založení klienta nebo spisu je tato skupina automaticky přiřazena jako pozitivní ⇒ 2 možné přístupy k nastavování práv:

a. Skupinu Uživatelé (výchozí) nelze uživateli odebrat - po založení klienta/spisu k němu mají přístup všichni uživatelé a nastavují se pouze restrikce.

b. Skupinu Uživatelé (výchozí) lze uživateli odebrat – uživatelům, kteří ve skupině nejsou, je třeba vždy povolit přístup ke klientovi/spisu.

Šablony práv

Pro usnadnění práce administrátora systém ISAK obsahuje šablony práv. Tyto šablony slouží pro zjednodušení přidělování práv jednotlivým uživatelům. Administrátor může v části Správy uživatelů vytvořit profily uživatelů s přednastavenými právy a tyto profily uložit jako šablony práv. Při zadávání nového uživatele do systému je možné přidělit jeho práva na základě uložené šablony práv.

Při přidávání nového uživatele, nebo změně práv stávajícího uživatele, může administrátor přidělit práva dle existující šablony práv.

Správa certifikátů

Každému uživateli lze nahrát jeho certifikát k elektronickému podpisu. Zvolte rubriku Správa uživatelů a v levém menu klikněte na položku Správa certifikátů.

Otevře se okno „uživatelský certifikát“. Jméno, login a e-mail se načte automaticky z profilu uživatele. Certifikát nahrajte přes tlačítko „Vybrat soubor“ a vyplňte heslo k certifikátu. Platnost se automaticky načte z certifikátu. Je třeba potvrdit tlačítko „Uložit certifikát“.

Změna hesla

Změna vlastního hesla

V agendě Změnit heslo si může každý uživatel sám změnit své původní heslo pro přístup do systému.

Změny hesel uživatelů

Heslo vybraného uživatele může také měnit osoba, která má k tomu oprávnění. Taková osoba má pak právo zakládat uživatele, nastavovat jeho práva, měnit mu heslo, login atd. Heslo a login se mění v záložce Správa uživatelů. Následně je nutno zvolit uživatele a kliknout na něj v jakémkoli místě kromě sloupce Sestavy. V detailu uživatele je třeba stisknout tlačítko Změnit login/heslo a v nově otevřeném okně zadat změny a potvrdit tlačítkem Uložit.

Systém opět kontroluje kvalitu hesla a také originalitu loginu, tj. zamezuje vzniku dvou totožných loginů.
  • sprava-uzivatelu.txt
  • Poslední úprava: 11/11/2021 15:46
  • autor: VH