Manažerské sestavy

V této agendě jsou soustředěny sestavy a analytické nástroje systému ISAK pro vyhodnocení práce, výnosů, rozdělení zisku apod.

Přehled uživatele podle odpovědné osoby

Sestava obsahuje vyhodnocení údajů z fakturace podle odpovědné osoby. Do vstupního filtru je třeba vyplnit rozmezí vyhodnocovaného data zdanitelného plnění na fakturách, které chceme vyhodnocovat. Dále je třeba vybrat odpovědnou osobu za klienta / spis

Výsledkem je XLSx soubor, který obsahuje 4 listy

 1. Součty: Zde jsou součty celkových výsledků pro vybraného uživatele.
  • Celkem vyfakturovaná částka a odpracováno hodin na spisech, kde je vybraný uživatel odpovědnou osobou za klienta
  • Celkem vyfakturovaná částka a odpracováno hodin na spisech, kde je vybraný uživatel odpovědnou osobou za Spis
  • Celkem vyfakturovaná částka a odpracováno hodin na spisech, pouze pro vybraného uživatele (jeho vlastní úkony) na všech spisech.
 2. Úkony OOK: Všechny fakturované úkony na všech spisech klientů, kde je vybraný uživatel osobou odpovědnou za klienta.
 3. Úkony OOS: Všechny fakturované úkony na klientech, kde je vybraný uživatel osobou odpovědnou za spis.
 4. Úkony 'Jméno uživatele': Všechny fakturované úkony na všech spisech, kde je vybraný uživatel osobou odpovědnou za klienta.

Tiskové sestavy k fakturaci naleznete v samostatné kapitole [[faktury#tiskove_sestavy_fakturace|zde]].

Způsob vyhodnocení dat

Data jsou vyhodnocována tak že jsou zobrazovány skutečné časy a vyfakturované částky. A to následovně:

 • Hodinová odměna/Tarifní odměna: Je započítána v konkrétní částce, jak je pro daný úkon na faktuře.
 • Paušální odměna:
  • S uvedeným počtem hodin v paušálu: Hodiny, které jsou v paušálu se vypočítají stejně jako u paušální odměny bez omezeného počtu hodin (použijí se pro výpočet jen tyto hodiny). Hodiny nad paušál se započítají stejně jako Hodinová odměna.
  • S neuvedeným počtem hodin v paušálu: Vezme se výše paušální částky a podle počtu odpracovaných hodin v rámci tohoto paušálu se rozpočítá mezi jednotlivé uživatele, kteří na dané věci pracovali a jejichž úkony do paušálu spadají s tím, že je uplatněna váha rozdělení podle výše jejich nákladové částky Nákladovost uživatelů v době zdanitelného plnění dané faktury.
V této sestavě se uplatňuje pro výpočet podílu na paušálu / slevě / odměně váha nákladové částky uživatele. V praxi to znamená to, že uživateli s nižší nákladovou částkou (např. asistentka) se napočítá nižší podíl paušálu přestože má stejný počet odpracovaných hodin jako uživatel s vyšší nákladovou částkou.
 • Jednorázová odměna: Vypočítá se stejný principem jako paušální odměna
 • Sleva: Vypočítá se stejný principem jako paušální odměna

Přehled pohledávek

 • manazerskesestavy.txt
 • Poslední úprava: 12/09/2020 17:15
 • autor: ST