Datové schránky

V této části systému uživatel může Přijímat zprávy ze své datové schránky, Odesílat zprávy prostřednictvím datové schránky, může dále ovládat datové schránky svých klientů.

Nastavení datových schránek je možné provést ve správě uživatelů v části Správa uživatelů.

<WRAP center round important 60%> Nezapomeňte, že pokud jste se ještě nikdy nepřihlásili do datové schránky, je třeba tak učinit na stránce www.mojedatovaschranka.cz a provést základní nastavení schránky (nastavení uživatelského hesla, oznamování nových zpráv a případně délky platnosti hesla). </WRAP>

<WRAP center round important 60%> Pokud v nastavení datové schránky na webové stránce www.mojedatovaschranka.cz nezrušíte časové omezení platnosti hesla, nebude možné se po vypršení lhůty pro změnu hesla přihlásit do datové schránky prostřednictvím systému ISAK. V tomto případě je nutné nejprve projít procesem změny hesla na webových stránkách www.mojedatovaschranka.cz a následně nové heslo zadat do systému ISAK. </WRAP>

Pro správnou funkci modulu je třeba nastavit všechny parametry uvedené v tomto nastavení. Jedná se o hodnoty:

- Identifikátor datové schránky (označení datové schránky pro zasílání zpráv)

- Přihlašovací jméno (uživatelské jméno oprávněné osoby pro přihlášení do datové schránky)

- Heslo (heslo oprávněné osoby)

  • datove-schranky.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:57
  • (upraveno mimo DokuWiki)