Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
dokumenty [11/02/2020 10:02]
ST [Převod MS Word dokumentů a obrázků do PDF]
dokumenty [27/02/2020 11:24] (aktuální)
ST [Hromadná práce s dokumenty]
Řádek 118: Řádek 118:
 Vybrané dokumenty lze:  Vybrané dokumenty lze: 
  
-  * **odeslat datovou zprávou** hromadně prostřednictvím datové schránky za pomoci průvodce odesláním vybraných dokumentů;+  * **[[posta#​odeslani_datove_zpravy_prostrednictvim_menu_vybrane_dokumenty|odeslat datovou zprávou]]** hromadně prostřednictvím datové schránky za pomoci průvodce odesláním vybraných dokumentů;
   * **odeslat poštou**;   * **odeslat poštou**;
   * **odeslat emailem**;   * **odeslat emailem**;
Řádek 197: Řádek 197:
 Zvolte __Klienta__ a následně modul __Dokumenty__ v zelené příkazní liště. U podporovaných dokumentů se v kontextovém menu zobrazí volba __Převést do PDF__. Po kliknutí na tuto volbu dokument provede konverze souboru do PDF. V závislosti na výchozí velikosti tohoto dokumentu může trvat převod déle než znovunačtení obrazovky, proto se konvertovaný dokument může zobrazit až při dalším načtení dokumentů. Zvolte __Klienta__ a následně modul __Dokumenty__ v zelené příkazní liště. U podporovaných dokumentů se v kontextovém menu zobrazí volba __Převést do PDF__. Po kliknutí na tuto volbu dokument provede konverze souboru do PDF. V závislosti na výchozí velikosti tohoto dokumentu může trvat převod déle než znovunačtení obrazovky, proto se konvertovaný dokument může zobrazit až při dalším načtení dokumentů.
  
-<note tip>​Systém umožňuje i [[posta#​podpis_pdf|podepisování PDF dokumentů]].</​note>​ 
  
 +==== Podpis PDF dokumentů ====
  
 +Pro možnost podepsat pdf dokument **zaručeným elektronickým podpisem** potřebuje mít uživatel přiřazené [[sprava-uzivatelu|právo podepisovat .pdf dokumenty]] a zároveň mít v systému nahraný svůj kvalifikovaný certifikát. ​
  
 +{{ :​00400.png?​direct&​1500 |}}
  
 +Pak může uživatel v kontextovém menu u PDF dokumentu zvolit __Podepsat PDF__ a dokument se připraví k podpisu (systémový interval podpisu je 5 min). Po podepsání se ve stejné složce, jako je původní dokument, vytvoří podepsaná revize dokumentu a Na začátek názvu souboru je vložen text „Signed…“.
 +
 +{{ :​00410.png?​direct&​1500 |}}
 +
 +Jiná situace je, když uživatel nemá vlastní kvalifikovaný certifikát,​ ale má přidělené právo Požadavek na el. podpis. V takovém případě **může požádat** některého z uživatelů s nahraným kvalifikovaným certifikátem **o podepsání dokumentu** prostřednictvím volby __Požadavek na el. podpis__ v kontextovém menu daného dokumentu.
 +
 +
 +{{ :​00411.png?​direct&​1500 |}} 
 +
 +Dokument se zobrazí v agendě __Pošta – Podpis PDF__.
 +
 +{{ :​00412.png?​direct&​1500 |}} 
 +
 +
 +Postup pro vyřízení takové žádosti je popsán v kapitole [[posta#​hromadne_podepisovani_pdf_dokumentu|Hromadné podepisování PDF dokumentů]] zaručeným elektronickým podpisem. Podepsaný dokument se vrátí do složky, ze které byla žádost odeslána nebo bude odeslán na e-mail. Záleží na rozhodnutí uživatele, kterého jste o podepsání dokumentu požádali.
 ==== Jak vytvořit odkaz na dokument uložený v ISAKu ==== ==== Jak vytvořit odkaz na dokument uložený v ISAKu ====
  
Řádek 336: Řádek 353:
 Systém automaticky doplňuje údaje ze __Spisu__ a __Klienta__,​ ze kterého generujete dokument ze vzoru. Pokud nedojde k automatickému vyplnění některých názvů, je nutné zadat chybějící údaje v kartě __Klienta__ nebo __Spisu__. Některá pole mohou být nedostupná v závislosti na Vaší licenci systému ISAK. Systém automaticky doplňuje údaje ze __Spisu__ a __Klienta__,​ ze kterého generujete dokument ze vzoru. Pokud nedojde k automatickému vyplnění některých názvů, je nutné zadat chybějící údaje v kartě __Klienta__ nebo __Spisu__. Některá pole mohou být nedostupná v závislosti na Vaší licenci systému ISAK.
  
-Takto připravený vzor je nutné ​[[vlozeni-generovani-dokument|zavést do systému ISAK]]. +Takto připravený vzor je nutné zavést do systému ISAK. Vzory se vkládají ​spravují ​Nastavení ​systému ​- kapitola ​[[nastaveni#vzory|VZORY]].
- +
-==== Vložení šablony ​generování dokumentu ==== +
- +
-Pokud máte příslušná práva ​v systému, klikněte pod svým přihlašovacím jménem na možnost ​[[nastaveni|Nastavení systému]]. Zobrazí se Vám obsáhlejší levé menu, ze kterého je nutné zvolit agendu __Vzory__. V horní části zobrazené stránky klikněte na tlačítko __NOVÝ VZOR__. +
- +
-{{ :​wiki:​00530.png?​300|}} +
- +
-{{ :​wiki:​00540.png?​550|}} +
- +
-Následně vyplňte: +
-  - __Název vzoru ve výběru__ - tento název bude nabízen při volbě vzoru v seznamu uložených vzorů;  +
-  - __Název pro vygenerovaný dokument__ - zvolíte přesný název, který dokument získá po vygenerování a pod nímž bude v systému uložen; +
-  - __Typ__ dokumentu - určete jaký typ bude mít dokument po vygenerování systémem ISAK;  +
-  - __Umístění__ - jde o umístění dokumentu v agendě systému ISAK, ve které bude vzor použit; volbou umístění určíte, ve kterých agendách budou vzory k dispozici;​ +
-  - __Jazyk__ - v systému ISAK jsou některé agendy vázány na jazykovou verzi (faktury, pokladní doklady apod.), volbou jazyka určíte, ve které agendě bude vzor k dispozici; ​   +
-  - __Klient__ - při vybrání klienta bude v budoucnu nabízení vzoru omezeno na vybraného klienta.  +
- +
-Klikněte na tlačítko __VYBRAT DOKUMENT VZORU__ a vyberte vzorový dokument z místa, kde jej máte ve Vašem počítači uložen. +
- +
-{{ :​wiki:​00550.png?​600|}}+
  
 Generovat dokument můžete v systému vždy tam, kde se nachází modul __Dokumenty__,​ kliknutím na tlačítko __GENEROVAT__. Po kliknutí na tuto volbu se otevře dialogové okno, ve kterém vyberte vzor dokumentu pro generování. Nakonec zvolte název, právníka dokumentu a kontaktní osobu, které se doplní do dokumentu. Potvrďte. Takto vygenerovaný dokument se Vám uloží do [[dokumenty#​sprava_slozek_dokumentu|složek]] modulu __Dokumenty__. Generovat dokument můžete v systému vždy tam, kde se nachází modul __Dokumenty__,​ kliknutím na tlačítko __GENEROVAT__. Po kliknutí na tuto volbu se otevře dialogové okno, ve kterém vyberte vzor dokumentu pro generování. Nakonec zvolte název, právníka dokumentu a kontaktní osobu, které se doplní do dokumentu. Potvrďte. Takto vygenerovaný dokument se Vám uloží do [[dokumenty#​sprava_slozek_dokumentu|složek]] modulu __Dokumenty__.
  • dokumenty.1581415332.txt.gz
  • Poslední úprava: 11/02/2020 10:02
  • autor: ST