Doporučená pošta ve vztahu ke klientovi a spisu

V záložce Pošta se zobrazuje přehled došlé pošty (běžné pošty i pošty doručené prostřednictvím datové schránky) související s aktuálním klientem v levém sloupci. Tato část neslouží k zadávání položek došlé pošty. Doručená pošta se zadává ve hlavní nabídce – položka Pošta (horní příkazní lišta).

Kliknutím na položku došlé pošty v této agendě SPISY můžete k došlé poště pouze připojit dokument a zadat úkol, případně došlou poštu připojit k dalšímu klientovi nebo spisu. Pokud zadavatel pošty uvedl při zápisu příslušný spis(y), ke kterému se korespondence vztahuje, bude také umístěna v podpoložce Pošta u konkrétního spisu(ů).

  • doporucena-posta.txt
  • Poslední úprava: 08/04/2020 22:37
  • autor: ST