Doručená pošta

Pod záložkou Doručená pošta se zobrazí přehled doručené korespondence. Kliknutím na zvolenou položku doručené pošty můžete záznam o doručené korespondenci upravovat.

Kliknutím na Nový záznam přidáte novou doručenou poštu. Pokud vyberete odpovědného uživatele, bude takto zapsaná pošta k tomuto uživateli přiřazena a termín jejího doručení se bude zobrazovat na úvodní stránce tohoto uživatele v části doručené pošty. Pokud tento uživatel (adresát) poštu neotevře, bude se mu zobrazovat na uživatelské úvodní stránce zobrazovat jako pošta k přečtení.

POZOR!!! Pokud nevyberete odpovědného uživatele, nebude upozornění na došlou poštu funkční!

Pokud vyberete klienta a spis, přiřadí se tato došlá pošta k vybranému spisu. Došlou poštu je možné přiřazovat k neomezenému počtu klientů a spisů a to kliknutím na pole Přidat po zvolení klienta a spisu.

Po vyplnění základních údajů o došlé poště je nutné záznam uložit. Teprve po jeho uložení (vytvoření obálky došlé pošty) je možné k této poště přikládat dokumenty.

V doručené a odeslané poště systém ISAK ve zvláštním režimu umožňuje automaticky přiřadit dokumenty ze skladu k této poště. Dokumenty se přiřazují tak, že se systém použije první část názvu dokumentu (před první pomlčkou) jako číslo pošty. Pokud se takové číslo pošty v systému vyhledá, bude dokument přiřazen k této poště. V názvech dokumentů se lomítko “/“ nahrazuje podtržítkem „_“. POZOR (Tato funkcionalita je vázána na zvláštní licenci);

V odeslané i přijaté poště může uživatel, při založení záznamu pošty, vyplnit libovolné číslo doručené pošty (toto číslo se použije a pošta se nebude přiřazovat podle přednastavené číselné řady). Uživateli musí být pro tuto operaci přiděleno zvláštní právo.

Do pole Věc se zapisuje stručný obsah přípisu.

Při vyplňování odesílatele, inteligentní systém našeptávání navrhuje odpovídající adresy ze všech seznamů systému a zároveň z adres zadaných v agendě pošty.

K doručené poště je možné přímo vytvořit úkol (workflow). Ten vytvoříte, kliknutím na tlačítko Úkoly v detailu pošty. Zapište text úkolu a osobu, která má úkol splnit, termín a klikněte na Uložit.

K doručené poště můžete přidat dokumenty (např. naskenovaný dopis) přetažením na pole Upload dokumentů.

Dokumenty k došlé poště můžete přiložit přímo ze skladu k této došlé poště kliknutím na tlačítko Sklad - připojit.

Jednotlivé dokumenty jsou dostupné kliknutím na tlačítko Dokumenty v detailu došlé pošty. Systém zobrazuje počet dokumentů přiřazených k došlé poště.

Pro verzi PROFI je možné zajistit automatické upozorňování na termíny formou SMS a emailovými zprávami.

  • dorucena-posta.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 16:29
  • autor: Jaroslav Štípek