Hromadný import dokumentů

Systém ISAK podporuje rovněž hromadný import dokumentů do systému. Jedná se o fyzické kopírování dokumentů uložených uživatelem přímo do adresářů klientů z adresářové složky vytvořené systémem ISAK na serveru uživatele, ve struktuře Klient-Spis, za účelem hromadného importu. Po dokončení uživatelského nastavení síťové cesty na tomto serveru systém ISAK vytvoří adresáře klientů a jednotlivých spisů. Stiskem tlačítka Načíst v agendě Dokumenty se načtou veškeré dokumenty, které uživatel uložil do serverových složek, a přenesou se do programu, přičemž bude zachováno přiřazení ke klientovi a spisu. Po přenosu se importované dokumenty ze serverové složky automaticky odstraní. Nastavení síťové složky pro import dokumentů nastavuje poskytovatel systému.

  • hromadny-import-dokumentu.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:57
  • (upraveno mimo DokuWiki)