Korekce úkonů

V systému ISAK možné provádět korekce odpracovaného času u již zadaných úkonů. V menu Úkony - Korekce úkonu je možné provést změny ve fakturovaném odpracovaném a promeškaném čase před provedením fakturace. Korekce se provádí zápisem do pole Odpracováno nebo Promeškáno. Systém ISAK si zapamatuje, kolik činila původní hodnota účtovaného času (uvedeno v závorce) a s touto původní hodnotou pracuje zejména ve vztahu k odpracované době na úkonech. V podkladech k fakturaci a ostatních podobných agendách se nabízí hodnota času po korekci.

V části Korekce úkonů je možné zvolit důvod, pro který se korekce provádí. V systému jsou přednastaveny dva důvody korekce úkonů, které je možné poskytovatelem systému rozšířit. Prvním důvodem je důvod finanční, tedy sleva poskytnutá na úrovni úkonů, druhým pak neefektivnost osoby, která úkon provedla.

Uživatel, který provádí korekce úkonů, koriguje úkony s důvodem, který je nastaven v části Důvody korekce. Pokud chce změnit důvod korekce, zvolí jiný důvod korekce a kliknutí na tlačítko Změnit může provádět korekce z takto zvoleného důvodu.

Pokud byl úkon korigován, zobrazí se v pravé části přehledu tato ikona.

Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí přehled důvodů korekce.

  • korekce-ukonu.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 16:13
  • autor: Jaroslav Štípek