Nákladovost uživatelů

V systému ISAK je možné sledovat nákladovost jednotlivých uživatelů, a to v agendě Správa uživatelů kliknutím na volbu Nákladovost.

Kliknutím na Vložit v agendě nákladovost je možné zadávat sazbu hodinové nákladovosti u jednotlivých uživatelů vypočtenou z vnitropodnikového účetnictví.

V případě, že dojde ke změně nákladovosti uživatele, je možné tuto změnu zadat jako nový záznam v tabulce nákladovosti. Systém ISAK pracuje s nákladovými sazbami uživatelů při sestavování přehledů nákladovosti, přičemž bere v úvahu i zadané změny období v nákladovosti jednotlivých uživatelů.

Pokud má uživatel ve Správě uživatelů povolenou možnost Spravovat nákladovost uživatelů, získá u každého spisu v tabulce Rozúčtování v pravé části obrazovky přehled o rozpočtu nákladů na práci všech uživatelů na spisu.

  • nakladovost-uzivatelu.txt
  • Poslední úprava: 01/10/2018 13:57
  • autor: ST