Offline složky dokumentů

Synchronizační program umožňuje udržování off-line verzí dokumentů na lokálním počítači uživatele. Systém ISAK tak umožňuje uživatelem vybrané složky z agend dokumentů označit k práci off-line, tedy vyexportovat složky ze systému ISAK do úložiště určené uživatelem. Upozornění !!! - Offline dokumenty se nesynchronizují a v případě stažení off-line složky dojde k smazání všech dokumentu v této složce na lokálním počítači a jejich nahrazení novými verzemi dokumentů ze systému ISAK.

Uživatelé, kterým administrátor udělil ve Správě uživatelů právo využít off-line dokumentů, mají možnost povolovat ve správě složek tyto složky k práci off-line.

Na každé jednotlivé složce určené uživatelem k práci off-line v dokumentech je nutné kliknout na Správa složky a vybrat volbu Povolit offline. Takto se vyberou konkrétní složky s dokumenty, nikoli všechny dokumenty klienta nebo dokumenty ke spisu. Některé složky práci off-line neumožňují (např. systémové složky doručené a odeslané pošty).

V synchronizačním programu (od verze 6.2.3.0.) je nutné v záložce Nastavení nastavit složku, do které se bude vytvářet off-line záloha dokumentů na lokálním počítači.

Tuto volbu si synchronizační program zapamatuje, není potřeba ji měnit. Stažení vybraných složek dokumentů systém ISAK provede na vyžádání uživatele kliknutím na volbu Stáhnout off-line složky pod jménem přihlášeného uživatele.

Po kliknutí na tuto volbu dojde k přípravě dokumentů, jejich stažení a umístění do zvolené složky v členění Klient/Spis/Složka. Pozor stažení dokumentů je závislé na objemu dat a na rychlosti připojení k internetu. Vyčkejte, až budou dokumenty ve složce aktualizovány. Stav stahování je vidět ve spodní části synchronizačního programu na záložce Soubory.

  • offline-slozky-dokument.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:57
  • (upraveno mimo DokuWiki)