Parametry systému

Tato agenda obsahuje základní nastavení atributů systému.

Volba Evidovat úhrady u faktur umožňuje zobrazení sloupce s úhradami faktur v agendách faktur vydaných a přijatých.

V případě, že je zaškrtnuto Generovat zjednodušené přílohy fa, bude generována zjednodušená forma přílohy k faktuře. Pro bližší informace a nastavení šablony kontaktujte technickou podporu ISAK.

Další z parametrů umožňuje definovat rozvržení štítků při tisku poštovních sestav.

Úkony, které budou označeny jako nefakturovatelné je možné pro účely vnitrofiremního odměňování ocenit náhradou, která se nastavuje v poli Náhrada za nefakturované úkony.

V systému lze rovněž nastavit výši DPH dle platné právní úpravy.

V této agendě je možné omezit dobu, po kterou bude zobrazována Pošta a Úkoly.

V případě, že je zaškrtnuto pole Import souborů - datum vytvoření, budou importované soubory do systému ISAK ukládány ze sdílené složky s datem vytvoření importovaného souboru, nikoliv s datem importu.

Pokud nebyl systém ISAK nastaven poskytovatelem systému dle vyžádaného nastavení číslování spisů, je možné v implicitním nastavení zvolit, že nové spisy se budou číslovat v řadě po klientech. Pokud nebude tato volba uživatelem zaškrtnuta, spisy se budou číslovat v jedné číselné řadě.

  • parametry-systemu.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:57
  • (upraveno mimo DokuWiki)