Práva přístupu

Systém ISAK umožňuje u každého spisu řídit práva přístupu jednotlivých uživatelů a jejich skupin. Každému novému spisu systém automaticky nastaví v agendě Práva přístupu skupinu Uživatelé (výchozí skupina). K tomuto novému spisu tak získají přístup všichni uživatelé. Osoba, která má oprávnění spravovat uživatele, může k danému spisu přidávat a odebírat oprávnění jednotlivých uživatelů nebo celých skupin, a to buď volbou pozitivního práva (osoba nebo skupina získává přístup ke spisu) nebo volbou negativního práva (osoba nebo skupina přístup do spisu nemá).

Pokud je uživatel zařazen do skupiny uživatelů a této skupině je přiděleno pozitivní právo přístupu do spisu, je možné vyřadit z přístupu k tomuto spisu jednotlivé uživatele zvolené skupiny přidáním negativních práv člena skupiny. Práva jednotlivců tak mají přednost před právy skupiny, negativní práva mají přednost před právy pozitivními. Přístupová práva je možné přidělovat i více skupinám.

Uživatel který má administrátorem přidělena práva přístupu ke klientovi, má automaticky také přístup do jeho spisů, za podmínky, že přístup ke spisu není výslovně přístup danému uživateli zakázán. Pokud má uživatel povolen přístup do některého spisu klienta, má automaticky povolený přístup ke klientovi (zajištění přístupu ke spisu).

Při kliknutím na řádek s právem skupiny, zobrazí se všichni uživatelé, kteří jsou zažazeni v dané skupině práv. Po kliknutí na volbu Odepřít se této osobě přidělí negativní právo přístupu.

  • prava-pristupu.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:57
  • (upraveno mimo DokuWiki)