Seznam polí pro tvorbu šablon systému ISAK

Popis Název proměnné
Klient název ${firma}
IČ klienta ${ic}
DIČ klienta ${dic}
Rodné číslo klienta ${rc}
Ulice sídla včetně č.p. a č.o. klienta ${sidloUlice}
Ulice sídla klienta ${sidloUl}
Číslo popisné sídla klienta ${sidloCp}
Číslo orientační sídla klienta ${sidloCo}
PSČ sídla klienta ${sidloPSC}
Město sídla klienta ${sidloMesto}
Klient zapsán u ${zapsanU}
Klient zapsán pod č.j. ${zapsanCj}
Klient zapsán dne ${zapsanDne}
Klient zapsán v oddíle ${zapsanOddil}
Klient zapsán ve vložce ${zapsanVlozka}
Telefon klienta ${telefon}
Fax klienta ${fax}
Mobil klienta ${mobil}
Email klienta ${email}
První osoba ze seznamu kontaktů klienta:
Celé jméno vybrané osoby z klienta ${osobaCeleJmeno}
Ulice ${osobaUlice}
PSČ ${osobaPSC}
Město ${osobaMesto}
Zkratka státu klienta ${statZk}
R.č. ${osobaRC}
Funkce ${osobaFunkce}
Telefon ${osobaTelefon}
Fax ${osobaFax}
Email ${osobaEmail}
Druhá osoba ze seznamu osob klienta:
Celé jméno druhé vybrané osoby z klienta ${osoba2CeleJmeno}
Ulice ${osoba2Ulice}
PSČ ${osoba2PSC}
Město ${osoba2Mesto}
R.č. ${osoba2RC}
Funkce ${osoba2Funkce}
Telefon ${osoba2Telefon}
Fax ${osoba2Fax}
Email ${osoba2Email}
Třetí osoba ze seznamu osob klienta:
Celé jméno třetí vybrané osoby z klienta ${osoba3CeleJmeno}
Ulice ${osoba3Ulice}
PSČ ${osoba3PSC}
Město ${osoba3Mesto}
R.č. ${osoba3RC}
Funkce ${osoba3Funkce}
Telefon ${osoba3Telefon}
Fax ${osoba3Fax}
Email ${osoba3Email}
Iniciály vlastní firmy
Název firmy ${subNazev}
Rozšiřující název firmy ${subNazev2}
Ulice firmy s č.p. a č.o. ${subUlice}
Město firmy ${subMesto}
PSČ firmy ${subPSC}
IČ firmy ${subIC}
DIČ firmy ${subDIC}
Číslo účtu firmy ${subCisloUctu}
Banka firmy ${subBanka}
Telefon ${subTelefon}
Fax ${subFax}
Email ${subEmail}
Nastavení doplňku faktur ${subDoplnekFa}
Informace o uživatelích – vybraný uživatel
Celé jméno uživatele s tituly ${pravnikCeleJmeno}
Telefon ${pravnikTelefon}
Email ${pravnikEmail}
Celé jméno odpovědného uživatele za spis s tituly ${pravnikSpisCeleJmeno}
Telefon odpovědného uživatele za spis ${pravnikSpisTelefon}
Email odpovědného uživatele za spis ${pravnikSpisEmail}
Systémové hodnoty
Hodnota aktuální základní sazby DPH ${sazbaDphZakladni}
Hodnota aktuální snížené sazby DPH ${sazbaDphSnizena}
Datum ve formátu 25.10.2013 ${datum}
Datum ve formátu 25. října 2013 ${datumT}
Údaje o aktuálním vymáhání
Jméno přiděleného exekutora ${exekutorCeleJmeno}
Firma přiděleného exekutora ${exekutorFirma}
Ulice a č.p. exekutora ${exekutorUliceCp}
PSČ exekutora ${exekutorPSC}
Město exekutora ${exekutorMesto}
Spisová značka exekutora ${exekutorSpisZnacka}
Spisová značka soudu ${exekuceSpisovaZnacka}
Číslo dokumentu spisové značky (za pomlčkou) ${exekuceSpisovaZnackaPoradi}
Spisová služba, ke které spisová značka náleží ${exekuceSpisovaZnackaSoud}
Datum evidence spisové značky od ${exekuceSpisovaZnackaOd}
Datum evidence spisové značky do ${exekuceSpisovaZnackaDo}
Datum právní moci spisové značky ${exekuceSpisovaZnackaPravniMoc}
1. pád typu rozhodnutí ${exekuceRozhodnutiTyp1pad}
2. pád typu rozhodnutí ${exekuceRozhodnutiTyp2pad}
3. pád typu rozhodnutí ${exekuceRozhodnutiTyp3pad}
4. pád typu rozhodnutí ${exekuceRozhodnutiTyp4pad}
6. pád typu rozhodnutí ${exekuceRozhodnutiTyp6pad}
7. pád typu rozhodnutí ${exekuceRozhodnutiTyp7pad}
Výše nákladů řízení z exekuce ${exekuceNakladyRizeni}
Výše nákladů řízení advokáta ${pohledavkaNakladyRizeni}
Výpis částečných plnění pohledávky, pokud jsou. ${exekucePlneni}
Celková výše jistin z exekuce ${exekuceCelkemJistina}
Celková výše jistin z pohledávky ${pohledavkaCelkemJistina}
Výpis pohledávky textem do návrhu na exekuci ${exekucePohledavkaText}
Výpis pohledávky textem ${pohledavkaText}
Výše odměny advokáta bez DPH s úkony ${exekuceAdvOdmenaBezDphSukonyTxt}
Výše odměny advokáta s DPH s úkony ${exekuceAdvokatniOdmenaSdphSukonyTxt}
Počet tarifních úkonů advokáta ${exekuceTarifnichUkonuAdvokataTxt}
Výše odměny advokáta bez DPH bez úkonů ${exekuceAdvokatniOdmenaBezDphTxt}
Náklady advokáta v 1. stupni ${exekuceTarifniUkonTxt}
Výše DPH z advokátní odměny s úkony ${exekuceAdvokatniOdmenaDphSukonyTxt}
1. protistrana
Celé jméno s tituly ${protistrana1celeJmeno}
Ulice a č.p. ${protistrana1uliceCp}
PSČ ${protistrana1psc}
Město ${protistrana1mesto}
${protistrana1ic}
${protistrana1rc}
Datum narození ${protistrana1narozen}
Datum narození a rodné číslo – sestavení textu podle toho co je vyplněno ${protistrana1narozenRc}
Firma ${protistrana1firma}
Poznámka ${protistrana1poznamka}
Celá adresa ${protistrana1adresa}
2. protistrana
Celé jméno s tituly ${protistrana2celeJmeno}
Ulice a č.p. ${protistrana2uliceCp}
PSČ ${protistrana2psc}
Město ${protistrana2mesto}
${protistrana2ic}
${protistrana2rc}
Datum narození ${protistrana2narozen}
Datum narození a rodné číslo – sestavení textu podle toho co je vyplněno ${protistrana2narozenRc}
Firma ${protistrana2firma}
Poznámka ${protistrana2poznamka}
Celá adresa ${protistrana2adresa}
3. protistrana
Celé jméno s tituly ${protistrana3celeJmeno}
Ulice a č.p. ${protistrana3uliceCp}
PSČ ${protistrana3psc}
Město ${protistrana3mesto}
${protistrana3ic}
${protistrana3rc}
Datum narození ${protistrana3narozen}
Datum narození a rodné číslo – sestavení textu podle toho co je vyplněno ${protistrana3narozenRc}
Firma ${protistrana3firma}
Poznámka ${protistrana3poznamka}
Celá adresa ${protistrana3adresa}
Finanční úřad
Název finančního úřadu ${FUnazev}
Název pracoviště FÚ ${FUnazevPracoviste}
Název FÚ ve zkratkách – komplet ${FUkratkyNazev}
Číslo FÚ ${FUcislo}
Variabilní symbol Klienta u FÚ – číslo registrace ${FUregistrace}
Ulice ${FUulice}
Obec ${FUobec}
PSČ ${FUpsc}
Telefon ${FUtel}
Fax ${FUfax}
Email ${FUemail}
ID datové schránky FÚ ${FUidds}
Číslo účtu FÚ ${FUucet}
Kód banky FÚ ${FUkodBanky}
Správa sociálního zabezpečení
Název správy sociálního zabezpečení ${SSZnazev}
Variabilní symbol Klienta u SSZ – číslo registrace ${SSZregistrace}
Ulice ${SSZulice}
Obec ${SSZobec}
PSČ ${SSZpsc}
Telefon ${SSZtel}
Fax ${SSZfax}
Email ${SSZemail}
ID datové schránky FÚ ${SSZidds}
Číslo účtu SSZ ${SSZucet}
Kód banky SSZ ${SSZkodBanky}
Zdravotní pojišťovna
Název zdravotní pojišťovny ${ZPnazev}
Variabilní symbol Klienta u ZP – číslo registrace ${ZPregistrace}
Ulice ${ZPulice}
Obec ${ZPobec}
PSČ ${ZPpsc}
Telefon ${ZPtel}
Fax ${ZPfax}
Email ${ZPemail}
ID datové schránky zdravotní pojišťovny ${ZPidds}
Číslo účtu ZP ${ZPucet}
Kód banky ZP ${ZPkodBanky}
Kód zdravotní pojišťovny ${ZPkod}
Osoba odpovědná za klienta
Celé jméno ${OOKceleJmeno}
Telefon ${OOKtelefon}
Email ${OOKemail}
Zkratka ${OOKzkratka}
Ev. číslo ČAK ${OOKcak}
ID datové schránky ${OOKidDS}
Ulice celá vč. čp a čo ${OOKuliceCela}
Ulice ${OOKulice}
Č.p. ${OOKcp}
Č.o. ${OOKco}
PSC ${OOKpsc}
Město ${OOKmesto}
Datum narození ${OOKdatumNarozeni}
${OOKico}
Osoba odpovědná za spis
Celé jméno ${OOSceleJmeno}
Telefon ${OOStelefon}
Email ${OOSemail}
Zkratka ${OOSzkratka}
Ev. číslo ČAK ${OOScak}
ID datové schránky ${OOSidDS}
Ulice celá vč. čp a čo ${OOSuliceCela}
Ulice ${OOSulice}
Č.p. ${OOScp}
Č.o. ${OOSco}
PSC ${OOSpsc}
Město ${OOSmesto}
Datum narození ${uzivatelPdatumNarozeni}
${OOSico}
Aktuální přihlášený uživatel
Celé jméno ${uzivatelPceleJmeno}
Telefon ${uzivatelPtelefon}
Email ${uzivatelPemail}
Zkratka ${uzivatelPzkratka}
Ev. číslo ČAK ${uzivatelPcak}
ID datové schránky ${uzivatelPidDS}
Ulice celá vč. čp a čo ${uzivatelPuliceCela}
Ulice ${uzivatelPulice}
Č.p. ${uzivatelPcp}
Č.o. ${uzivatelPco}
PSC ${uzivatelPpsc}
Město ${uzivatelPmesto}
Datum narození ${uzivatelPdatumNarozeni}
${uzivatelPico}
  • priloha-kody-poli.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 16:24
  • autor: Jaroslav Štípek