Princip fungování kontroly v insolvenčním rejstříku

Systém ISAK automaticky kontroluje klienty a účastníky řízení v insolvenčním rejstříku (http://isir.justice.cz). Pokud se klient nebo účastník řízení v tomto rejstříku objeví a jejich insolvenční řízení není skončeno, ISAK bude na tuto skutečnost upozorňovat na kartě klienta a na úvodní obrazovce (pokud má uživatel povoleno zobrazení insolvenčního rejstříku na úvodní stránce). Po kliknutí na záznam o existenci v insolvenčním rejstříku získáte detailní informace o insolvenčním řízení, včetně přístupu k jednotlivým dokumentům insolvenčního řízení, informaci o správci a původci (soudu) řízení. V seznamu insolvencí se zobrazují také osoby/klienti u kterých bylo již insolvenční řízení ukončeno ještě 30 dnů po skončení insolvenčního řízení. U takových záznamů je tato informace uvedena za názvem osoby.

Na rozdíl od mnoha aplikací, které provádějí kontrolu v ISIR, systém ISAK neprovádí vyplňování webového formuláře ministerstva spravedlnosti, ale je napojen do centrální databáze ISIR-ISAK, která je propojena s databází ISIR ministerstva spravedlnosti. To zajišťuje významně rychlejší kontrolu v insolvenčním rejstříku v případě velkého množství kontrolovaných osob. Dále tento způsob není náchylný na změny provedené na portálu http://isir.justice.cz. V neposlední řadě také tento způsob zajišťuje „imunitu“ přístupu do ISIR – nikdo nemůže zjistit, jaké osoby jste v ISIR vyhledávali.

Systém ISAK umožňuje uživatelům definovat, o kterých změnách v insolvenčním rejstříku chtějí být informováni.

<WRAP center round tip 60%> V Nastavení systému je možné volit Parametry ISIR. Kliknutím na ANO, NE ve sloupci Upozorňovat je možné zvolit jaký stav bude zobrazován ve výsledcích upozorňování systému ISAK. </WRAP>

  • principy-insolvence-rejstrik.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:57
  • (upraveno mimo DokuWiki)