Spisové značky

Systém ISAK využívá při práci se spisovými značkami systému InfoSoud. Více o práci se spisovými značkami v části Datové schránky.

Pro zadání nové spisové značky zvolte Nová značka, zadejte spisovnou značku a příslušný soud (začněte psát jakoukoliv část názvu soudu, jemuž spisová značka náleží, a soudy se nabídnou v rolovacím menu). Zvolte uložit a při kliknutí na řádek s uloženou spisovnou značkou se vám dostane příslušné informace s možností odkazu přímo na stránky InfoSoud.

Pokud spisová značka náleží jinému orgánu než soudu, systém ISAK doplnění názvu a adresy nabídne jen v případě, že byl již dříve tento název a adresa uživatelem zapsána.

V případě, že je zadána správně spisová značka (např. formát 25T235/2011) a vybrán soud z nabídky při vypisování do pole Značka náleží, bude tato spisová značka automaticky kontrolována ve spisové službě příslušného soudu a aktuální stav řízení je vypsán v detailu spisové značky. (POZOR: Údaje mají pouze informativní charakter). Při nalezení informace o spisové značce ve spisové službě soudu je možné zvolením odkazu Stav řízení (InfoSoud) zobrazit výpis v aplikaci InfoSoud na portálu justice.cz.

U každého spisu můžete vytvořit libovolné množství spisových značek. U každé značky poznamenejte, ke které spisové službě se váže.

Čísla spisových značek jsou využita k dohledání spisu u zpráv z datové schránky – více viz. Datové schránky.

  • spisove-znacky.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 16:26
  • autor: Jaroslav Štípek