Úkony z fakturace

Tato část systému ISAK Vám umožní sledovat výkonnost jednotlivých uživatelů za zvolené období. Sestavu výkonnosti uživatele je možné exportovat do MS Word kliknutím na Přehled.DOC.

Jednotlivé úkony jsou zde uváděny podle následujících pravidel:

• u spisu musí být nastaveno, že je započitatelný do výkonnosti advokáta;

• úkony musí být vyfakturované;

• v případě, že je spis nastaven s paušálním poplatkem

o je paušální poplatek rozdělen procentuálně mezi všechny uživatele, kteří na spisu pracovali (podle odpracovaného času, bez promeškaného času);

o pokud na spisu nebyl ve fakturovaném období proveden žádný úkon, je celá částka přiřčena odpovědnému uživateli podle nastavení ve spisu;

o pokud jsou u takového spisu hodiny nad paušál, jsou tyto hodiny přiřazeny uživateli, který tyto úkony nad paušál provedl;

• v případě, že je spis nastaven nefakturovat, je čas násoben výchozí částkou z nastavení (náhrada za nefakturované úkony).

  • ukony-fakturace.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:58
  • (upraveno mimo DokuWiki)