Nastavení uživatelských práv a informací o uživateli

Nastavení uživatelských práv a informací o uživateli lze upravovat pod jménem uživatele v části Správa uživatelů.

Agenda Správa uživatelů slouží k přidávání a editaci uživatelů systému ISAK. Kliknutím na záložku Nový uživatel se zobrazí dialog, ve kterém je možné přidat nového uživatele a definovat jeho základní práva. V této části je možné rovněž volit které Pokladny budou vybranému uživateli dostupné, vybírat, které informační tabulky budou zobrazovány na úvodní obrazovce uživatele. V této části se dále nastavují přístupové údaje k datové schránce uživatele.

Kliknutím na zvoleného uživatele v seznamu uživatelů se zobrazí dialog s vybraným uživatelem. Zde je možné uživatelská práva editovat.

Nastavení práv
Globální práva
Uživatel aktivní Pokud je povoleno, může se uživatel přihlásit do systému
Zaměstnanec
Nastavení Uživatel má možnost přístupu do nastavení systému
Spravovat uživatele Povolí administraci uživatelů a jejich práv
Opravovat čísla dokladů Uživatel smí měnit čísla dokladů (pokladna, spisy, číslo klienta, faktury, pošta apod.)
Vybírat ostatní právníky Povolí v přehledech a v zadávání úkonů zobrazit všechny uživatele (jinak vidí uživatel pouze sebe)
Insolvence Zda je uživateli dostupný agenda insolvence
Povolit importy dat Povolí provádět hromadné importy dat (zejména dokumentů) do systému
Document management system - DMS
Mazat nastavení struktury dokumentů Umožňuje pracovat se strukturami dokumentů
Načíst dokumenty všech klientů Umožňuje provést import ze stromové adresářové struktury na sdíleném disku hromadně za všechny klienty.
Umožnit export dokumentů Umožňuje exportovat dokumenty ze systému
Spravovat složky dokumentů Umožní vytvářet vlastní složky v DMS
Mazat dokumenty Umožní mazat dokumenty v DMS
Povolit složky offline Povolí udržovat kopie aktuálních verzí dokumentů z vybraných složek v DMS v lokální pracovní stanici uživatele počítače
Odemykat dokumenty Povolí násilné odemykání dokumentů zamčených pro uživatele v DMS
Spravovat úkoly všech Umožní spravovat úkoly všech uživatelů (kniha lhůt /eventy)
Podepisovat PDF Umožní podepsat dokument zaručeným el. podpisem instalovaným v systému
Spravovat DS klientů Povolí spravovat nastavení datových schránek na klientovi
Požadavek na el. podpis Povolí zaslat požadavek na zaručený elektronický podpis PDF dokumentu - dokument je zařazen do fronty k podpisu oprávněnou osobou
Fakturace a pokladny
Fakturace Zpřístupní modul fakturace
Umožnit násobnou fakturaci paušálu Uživatel může fakturovat paušální odměnu vícekrát, než za určené období (zpřístupní editaci data poslední fakturace paušálu v účtování spisu)
Faktury v klientovi Povolí zobrazení přehledu vystavených faktur na kartě klienta
Pokladna Zpřístupní modul pokladna
Mazat faktury Uživatel může mazat vystavené faktury
Hromadná manipulace s úkony a náklady Umožní uživateli hromadné úkony s úkony a náklady (např. hromadné přesuny zadaných úkonů mezi klienty a spisy)
Spravovat nákladovost uživatelů Zpřístupní údaje o nákladovosti uživatele
Účtování spisů (ceny) Zpřístupní možnost nastavovat účtování (ceník) spisu
Rozúčtování spisů na přehledce Zpřístupní zobrazení rozúčtování spisu na přehledce (aktuální částka k fakturaci)
Korekce úkonů Zpřístupní agendu korekce úkonů před fakturací
Zobrazit všechny úkony Umožňuje vidět v přehledech úkony všech uživatelů
Pošta
Pošta - všichni uživatelé Uživatel uvidí v modulu Pošta, poštu všech uživatelů. Pokud právo nemá, vidí pouze svou poštu
Pošta - pořizovat záznamy Umožňuje uživateli pořizovat záznamy pošty
Poštovné Přístup do agendy poštovné v poště
Mazat záznamy pošty Umožní mazat záznamy z knihy pošty
Mazat dokumenty v poště Umožní mazat přiložené dokumenty v knize pošty
Klienti
Přidávat klienty Povolí přidávání klientů
Skupiny klientů Umožňuje spravovat skupiny klientů (holdingy)
Přehledy Umožní přístup do agendy přehledů
Mazat klienty Umožní mazání klientů
Spravovat CRM Povolí agendu CRM - nastavování hodnoty pro CRM na Základních informacích klienta
Editovat klienty Povolí upravovat parametry klientů (Základní nastavení)
Spisy
Přidávat spisy Povolí přidávání nových spisů
Editovat spisy Povolí upravovat základní parametry spisů (parametry spisu)
Úkoly - lhůty
Upravovat úkoly ostatních Umožní opravovat úkoly ostatních uživatelů
Spravovat vzory Umožní spravovat vzory dokumentů (faktury / šablony a pod.)

Po změně uživatelského nastavení je nutné změnu potvrdit tlačítkem Uložit.

  • zakladni-prava.txt
  • Poslední úprava: 12/09/2020 17:30
  • autor: ST