Zamykání dokumentů

Systém ISAK umožňuje zamykat dokumenty, na kterých uživatelé pracují tak, aby nedocházelo k práci dvou nebo více osob na jednom dokumentu a ukládání více verzí dokumentů do systému. Vzhledem k nutnosti volby kolizního režimu tuto funkcionalitu nastavuje poskytovatel systému ISAK tuto funkci na vyžádání a po dohodě s administrátorem uživatele.

Při uzamykání souborů v systému ISAK (zamezení otevření souboru více osobami současně, při spolupráci na stejném dokumentu), může nastat situace, kdy některý z dříve pracujících uživatelů soubor uzamkne (otevře). V takovémto případě Vám systém ISAK podá informaci, který z uživatelů soubor uzamkl.

Uživatel, který má přidělena práva uzamčený soubor, před odemčením osobou, pro niž byl uzamčen, odemknout, může tímto odemčením umožnit ostatním uživatelům přístup k takto uzamčenému souboru. Odemčení dokumentu může v takovémto případě způsobit zdvojení dokumentu v okamžiku jeho uložení původním uživatelem, pro nějž byl dokument uzamčen.

  • zamykani-dokumentu.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:58
  • (upraveno mimo DokuWiki)