Doručení datové zprávy

Informační systém ISAK je veden jako spisová služba Informačního systému datových schránek (dále ISDS) a je součástí dohody o spolupráci mezi MVČR a zástupci společností zabývající se výrobou a vývojem spisových služeb. Modul datových schránek poskytuje automatizovaný proces zpracování datových zpráv doručených přes ISDS.

Modul datových schránek umožňuje přijímat zprávy z informačního systému datových schránek. Každý uživatel si může nastavit svou datovou schránku, u které si poté sám volí, kdy se mají zprávy přijmout. U přijatých zpráv jsou v doručené datové zprávě automaticky dohledány spisové značky. Pokud je spisové značky nalezena v ISAKu, je automaticky přiřazena k příslušnému klientovi a spisu.

V záložce Pošta – Datová schránka – Doručené zprávy můžete zkontrolovat nové zprávy kliknutím na tlačítko Zkontrolovat zprávy. Po potvrzení kontroly

POZOR! Kontrola zpráv v datové schránce způsobí přijetí všech písemností fikcí. Obdobně dojde k doručení všech zpráv fikcí i v případě, že prostřednictvím systému ISAK Odešlete datovou zprávu!!! .

Systém ISAK provede kontrolu datové schránky a vypíše její obsah.

Potvrzením dialogu systém stáhne všechny nové zprávy (které získají status ISDS doručeno přečtením). Systém oznámí, kolik zpráv bylo staženo.

Nepřečtené zprávy jsou zvýrazněny tučným písmem.

Zprávy s vyplněnou a v systému ISAK evidovanou spisovou značkou se automaticky přiřadí k danému Klientovi a Spisu. Pokud se spis automaticky nedohledá, můžete v detailu datové zprávy nastavit klient i spis. Doručenou datovou zprávu je možné přiřazovat k neomezenému počtu klientů a spisů a to kliknutím na pole Přidat po zvolení Klientova a Spis.

V případě, že přiřadíte Klientovi a Spis, dojde ke kontrole spisových značek (kontrolují se spisové značky příjemce i odesílatele a také čísla jednací příjemce i odesílatele), pokud je v datové zprávě některá značka obsažena, nabídne se její automatické přidání mezi spisové značky daného spisu v systému ISAK, aby při následném přijetí stejné spisové značky byl spis automaticky dohledán.

V případě založení spisové značky vyberte, která značka se má založit a vypište kterému soudu, nebo spisové službě přísluší. V detailu datové zprávy, kliknutím na Dokumenty získáte přístup ke všem dokumentům v datové zprávě.

Již otevřenou datovou zprávu může uživatel označit jako nepřečtenou. Při najetí na řádek s datovou zprávou se uživateli zobrazí dialog s touto možností.

Systém ISAK umožnuje při stahování datové zprávy stahuje rovněž soubory s příponou .zfo, tedy zejména obálku datové zprávy (doručenky) a soubory nutné pro provedení konverze došlé datové zprávy.

K doručené datové zprávě je možné vytvořit úkol (workflow). Ten vytvoříte, kliknutím na tlačítko Úkoly v doručené datové zprávě. Zapište text úkolu a osobu, která má úkol splnit, termín a klikněte na Uložit.

Systém ISAK Vám také umožňuje datovou zprávou přímo odpovědět na došlou datovou zprávu. Kliknutím na Odpovědět systém ISAK předvyplní všechny známé údaje z došlé datové zprávy a umožní uživateli upravit volitelné informace k odesílané datové zprávě, stejně jako přiložit k této zprávě dokumenty.

  • doruceni-dat-zpravy.txt
  • Poslední úprava: 22/05/2018 13:57
  • (upraveno mimo DokuWiki)